Joomla - výpis skrytých proměnných z url a vytvoření modifikovaného url

$router =& JSite::getRouter();
$query_puvodni = $router->getVars();
echo "<pre>"; // není nutné, jen pokud chceme vypsat
print_r($query_puvodni); // není nutné, jen pokud chceme vypsat
echo "</pre>"; // není nutné, jen pokud chceme vypsat/* a pokus chceme některou proměnnou zmodifikovat pro vytvoření vlastního url,
upravíme pole proměnných a použijeme php příkaz http_build_query... */

$query_puvodni["jmeno_parametru"] = "nejaka_hodnota";
$novy_link = "index.php?".http_build_query($query_puvodni);

Konkrétní hodnotu parametru z url tedy dostaneme jako například $query_puvodni["neco"]

Pokud vytváříme vlastní link pro joomla a používáme SEO url, není třeba se pokoušet vytvářet SEO tvar ve scriptu (např /katalog/vyrobky/vyrobek ), ale můžeme klidně vytvořit parametrický tvar index.php?neco=hodnota&neco2=hodnota2 a nechat na joomle, aby automaticky SEO tvar vytvořila sama.

 

Jmenuji se Radek Pelikán, bydlím v Ledči nad Sázavou. Mám 3 krásné děti.

Mezi mé velké koníčky patří desková hra Go a nově jsem začal cvičit Kendó v Ledči nad Sázavou.