Daňový mrdník po česku

1) Jak zjistit cenu s DPH ze základní ceny

Dejme tomu, že je DPH 21%. Cena bez DPH je 100 000 Kč. Cenu s DPH zjistíme jednoduše je to o 21% více, takže pokud základ 100 000 Kč vynásobíme 1,21 , dostaneme kýženou částku 121 000 Kč.

100 000 x 1,21 = 121 000

Cena s DPH je 121 000 Kč

Potud je vše v pořádku.

2) Jak zjistit cenu bez DPH z ceny s DPH

Vezměme si tedy cenu s DPH z předchozího případu 121 000 Kč a zkusme si správně podle platného zákona spočítat cenu bez DPH. Předpokládejme, že máme štěstí a sazba DPH se nestačila ještě změnit, zůstala na 21%. Jaká bude tedy cena bez DPH?

Pokud si myslíte, že 100 000 Kč, tak máte sice pravdu jako matematici, ale podle zákona jste to spočítali špatně! Teda, na Slovensku by to bylo správně, ale ne v ČR!!! Podle platného zákona v ČR se totiž DPH počítá pomocí tzv koeficientu.

Jak spočítat koeficient?

koeficient = sazba / 100 + sazba

koeficient pro 21% DPH se tedy počítá takto:

21 / 121 = 0,173553719008...

podle zákona se toto číslo má toto číslo ZAOKROUHLIT(!!!) na 4 desetinná místa, získáme tedy 0,1736

Jak spočítat odvedenou daň pomocí koeficientu?

Tímto koeficientem vynásobíme cenu s DPH, abychom získali částku DPH:

0,1736 x 121 000 = 21 005,6

tuhle částku ještě zaokrouhleme na celé koruny a máme 21 006 Kč

Jaká tedy bude cena bez DPH?

cena bez DPH je cena s DPH minus odvedená daň, v našem případě tedy:

121 000 - 21 006 = 99 994

Cena bez DPH je 99 994 Kč

Matematika a logika dostává těžce na prdel

Uffff! I když celý postup připomíná drbání se za levým uchem pravou nohou, podařilo se nám získat kýžený výsledek. Ale když srovnáme, co nám vyšlo s původním vstupem, zjistíme, že se výsledek liší o 6 Kč ( 100 000 se nerovná 99 994). Výpočet probíhal za naprosto stejných podmínek. Postupy 1) a 2) nejsou tedy kompatibilní. Přesněji postup 2) je naprostá zhovadilost. Nenapadá mne důvod, proč máme v zákoně tento postup, když správné řešení by měl najít žák ZŠ na druhém stupni, který pochopil, co jsou to procenta.

Ano, jedná se sice o malý rozdíl, ale princip je blbě. Docela bych uvítal nějakého praktického účetního, který by mi vysvětlil výhody nebo příčiny tohoto postupu. Možná chce stát sebrat více na DPH, pokud se zrovna trefí a stanoví sazbu tak, aby se zaokrouhlil daňový koeficient správným způsobem (nahoru). A taky by mne zajímalo, zda jsme ti exoti jen my, nebo je to i v jiných státech.

Prakticky jsme svědky krásného jevu, kdy legislativním výnosem mění zákonodárci matematické zákony. A desítky let úspěšně! Tedy u nás, slováci neměli problém do zákona vpašovat matematiku a zdravý rozum.

Jako absolvent ekonomické VŠ to možná chápu, setkal jsem se totiž na škole s matematikou PRO EKONOMY (nebo PRÁVNÍKY) a PRO STROJAŘE. Jsou to úplně jiné světy. A pokud budoucí legislativu vytvářeli mí spolužáci z ekonomky, jako že nejspíš ano, tak je mi jasné, jak k tomu mohlo dojít :) 

Bohužel, podobných přehmatů máme v legislativě evidentně více. Například ministerstvo dopravy generuje slušné kousky. Ale o tom už psali jiní...

 

pozn: k napsání tohoto článku mne inspiroval tento link

 

 

 

Jmenuji se Radek Pelikán, bydlím v Ledči nad Sázavou. Mám 3 krásné děti.

Mezi mé velké koníčky patří desková hra Go a nově jsem začal cvičit Kendó v Ledči nad Sázavou.